TEPAV | Küresel Ticarette Kısıtlamalar Artıyor

Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) son bir yılın verilerine dayanarak yaptığı analize göre küresel ticareti kısıtlayan uygulamaların, ticareti kolaylaştıran önlemlerin çok ötesine geçtiği görülmekte. DTÖ’nün geçtiğimiz bir yılı (Ekim 2018-Ekim 2019 arasında) temel alan Uluslararası Ticaret Çevresindeki Gelişmelere Genel Bakış isimli raporu, küresel ticaretin içinden geçmekte olduğu şartların bir yansıması olarak kabul edilebilir.

Kaynak: TEPAV | Küresel Ticarette Kısıtlamalar Artıyor