Çalışmaya devam eden personele kıdem tazminatı ödenebilir mi?

Çalışma hayatı içerisinde sıkça karşılaşılan bir konudur, maddi sıkışıklık yaşayan çalışan, çalıştığı firmadan “birikmiş kıdem tazminatından mahsup edilmek üzere” ödeme talep eder. Peki, bu ödemenin niteliği nedir? İş akdi devam ederken “kıdem tazminatından mahsup edilmek üzere” yapılan ödemelerin hukuki, vergi ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından durumuna ayrı ayrı bakmak gerekir. […]

Aslında “Deprem Vergisi” Yok

Pandeminin yarattığı apokaliptik ortamda zaten gözümüzü açamazken, İzmir depremine uyandık. Ben bunu yazarken can kaybı 92, yaralı sayısı 994’tü. Başka türlüsüne güç yetmediğinden sayılarla ifade edilen, her biri başkalarının da hayatlarına dokunan, baba-anne-çocuk-kardeş-arkadaş-kanka-… Her deprem sonrası sorulan iki soru var bu topraklarda; ilki, beklenen İstanbul depremi ne zaman? İkincisi, yıllardır […]

“Bir İlerleme Aşaması Olarak” GEKAP

Geri Kazanım Katılım Payı, namı diğer GEKAP, (uzun tartışmalardan sonra diyemeyeceğim çünkü mensupları yıllardır piyasa işleyişinin içerisinde faaliyet yürüten onlarca meslek, işveren ve esnaf örgütlerinin uyarı çabaları, görünen o ki daha çok bir monolog olarak kaldı), sonunda uygulamaya geçti ve 4 Ağustos Pazartesi, Ocak-Haziran dönemine ait beyannameler verildi. Uzun uzun […]

Mükellefin Bilgi Verme Yükümlülüğü

Vergi incelemeleri, konu bakımından oldukça geniş bir yelpazede yapılmaktadır. Örneğin, sahte belge düzenleme/kullanma, tefecilik, kayıt dışı hasılat, organize sahte belge düzenleme ve vergi kaçırma veya genel vergi incelemeleri gibi (özünde “doğal olarak” devlete bir vergi kaybı verilip verilmediğine dair) pek çok konuda incelemeler yürütülmektedir. Vergi incelemeleri esas olarak mükellefin defter […]

İnternet reklamlarında KDV ve stopaj uygulaması

Yurtdışı kaynaklı online hizmet alımlarında KDV uygulaması zaten vardı. Hizmeti alan yurtiçi yerleşik kurum, yurtdışı şirkete ödediği net tutarın üzerine yüzde 18 KDV ilave eder ve sorumlu sıfatıyla 2 no’lu KDV beyannamesiyle öder, aynı KDV’yi kendi indirilecek KDV hesabına da eklerdi. 19 Aralık 2018’de yayınlanan 476 Sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla internet […]

Asgari Ücrette Vergi Dilimi Kaybı

Her ne kadar hükümet “asgari ücrette vergi diliminden kaynaklı kaybın telafi edildiğini” söylese de uygulama da kayıp olduğu bir gerçek. Bunun da nedeni, 2018’de çıkan yasadaki düzenleme. Bilindiği gibi Gelir Vergisi dilimleri her yıl Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir. 2019 yılı vergi dilimleri; 18.000 TL’ye kadar % 15, 40.000 TL’nin 18.000 […]

Kur Farkında KDV Kanunlaştı

Bilindiği gibi “ithalatta olduğu gibi yurtiçinde yabancı paraya dayalı olarak yapılan teslim ve hizmetlerde bedelin tamamen veya kısmen sonradan tahsil edildiği durumlarda, kur farklarının da matraha dahil” olup olmadığı bir tartışma konusuydu.  Her ne kadar Maliye, 2014 yılında yürürlüğe giren 1 seri numaralı KDV Genel Uygulama Tebliği’nde “Kur Farkları bedelin döviz cinsinden […]

2019’da KDV’de Bunlar Değişecek

29 Mart 2018’de kabul edilen ve 06 Nisan 2018’de Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7104 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, KDV uygulamasında birçok değişikliği beraberinde getirdi. Bu kanunla gelen ama 01 Ocak 2019’dan itibaren yürürlüğe girecek olan […]

Asgari Ücrette Vergi Diliminden Kaynaklı Kaybın Tamamlanması Bu Kez Farklı

Kasım 2015 seçimlerine giderken dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu, seçimi kazanmaları halinde asgari ücretin net 1.300 TL olacağını vaat etmiş, seçimden sonrada 2016 yılı için AGİ dahil 1.300,99 TL’lik tutarın müjdesini vermişti. Gerçi o zamana kadar da Ak Parti iktidardaydı ve ellerini tutan da yoktu ama olsun, verilen söz tutulmuş, vaat […]