Genesis: Millet oluşturmak

İnsanların kendilerini “millet” dedikleri büyük bir topluluğun parçası saymalarının tarihi (insanlık tarihiyle kıyaslayınca) birkaç yüzyıllık ve henüz yeni. Ama genel alışkanlık, milleti bir kez tanımlayınca (ve varedince) kökeni ve varoluşu mümkün olduğunca geriye götürmek şeklinde. Bununda geçmiş için bir anlamı yok, esasında bugüne dair bir anlam umuluyor. Murat Belge “Genesis, ‘Büyük […]

İskitler

İskitler by İlhami Durmuş Ural-Altay kökenli topluluklar deyince Türkler, Moğollar, Sibirler, Tatarlar, Macarlar, Finler, Estonyalılar ve kimi araştırmacılara göre de Japonlar kabul edilir. Varsayımlardan biri, bu toplulukların ortak kökenden geldiklerine dairdir ama ortak kökenin ne olduğu konusu pek geçmez. (Turan kavramının çok sonraları ortaya çıktığını ve bugünkü anlamını siyasi saiklerle […]