E-Faturayla Devam

Geçtiğimiz günlerde haberlere düşen bir Danıştay kararı, e-fatura mükellefleri arasında kafa karışıklığına yol açtı. Danıştay kararına göre “e-fatura mükellefi, e-fatura yerine kağıt faturada düzenlese, özel usulsüzlük cezası verilemez.” Oysa genel bilinen, e-fatura mükellefinin kağıt fatura düzenleyemeyeceği, düzenlerse de düzenlememiş sayılacağı şeklindeydi. Genel bilinen halen doğru çünkü, Danıştay 9. Dairesi’nin E:2017/3886, […]

Mükellefin Bilgi Verme Yükümlülüğü

Vergi incelemeleri, konu bakımından oldukça geniş bir yelpazede yapılmaktadır. Örneğin, sahte belge düzenleme/kullanma, tefecilik, kayıt dışı hasılat, organize sahte belge düzenleme ve vergi kaçırma veya genel vergi incelemeleri gibi (özünde “doğal olarak” devlete bir vergi kaybı verilip verilmediğine dair) pek çok konuda incelemeler yürütülmektedir. Vergi incelemeleri esas olarak mükellefin defter […]

Muhasebenin dolandırıcılığa yanıt olarak evrimleşmiş alanı; adli muhasebe

Dünyada uzun bir geçmişi olan, Türkiye’de ise meslek mensupları arasında bilinme oranı yüksek ama uygulama alanı “henüz” bulunmayan bir muhasebe dalı, adli muhasebe. Adli muhasebe üzerine birçok tanım olmakla birlikte “yargıya intikal etmiş ya da henüz yargıya intikal etmemiş fakat hukuksal bir anlaşmazlığa neden olacak olan bir tahkikata, bilhassa konunun […]

E-Faturalarda Genişleyen Taban Mali Müşavirlere Yeni Yük Olur Mu?

Ülkedeki ticaretin büyük kısmı küçük ve orta büyüklükteki işletmeler üzerinden gerçekleşiyor malum. Bu işletmelerin büyük kısmı bir ya da birkaç kişilik istihdamı olan işletmeler ve çok büyük kısmı da muhasebesini SMMM büroları ile takip ediyor. İşte bu noktada devletin uzun süredir uyguladığı “kayıt dışı ekonomiyle mücadele planı” çerçevesinde alım-satım ve […]

İnternet reklamlarında KDV ve stopaj uygulaması

Yurtdışı kaynaklı online hizmet alımlarında KDV uygulaması zaten vardı. Hizmeti alan yurtiçi yerleşik kurum, yurtdışı şirkete ödediği net tutarın üzerine yüzde 18 KDV ilave eder ve sorumlu sıfatıyla 2 no’lu KDV beyannamesiyle öder, aynı KDV’yi kendi indirilecek KDV hesabına da eklerdi. 19 Aralık 2018’de yayınlanan 476 Sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla internet […]

Muhasebe’ci nedir?

İTO Mali Müşavirlik Meslek Komitesi’nin düzenlediği seminerin tam adı “Meslek Mensuplarının Kamu Kurumlarıyla İlişkileri, Meslek Mensuplarının Sorunları, Mesleki Sorumluluk ve Yarattığı Katma Değer” ama konuşmaları dinleyince başlıktaki ad daha uygun olurdu diye düşünüyorum. Toplantıda üç kesim vardı; devlet, işveren ve mali müşavir. Protokol adedi olduğu üzere önce devlet tarafı konuştu […]

Asgari Ücrette Vergi Dilimi Kaybı

Her ne kadar hükümet “asgari ücrette vergi diliminden kaynaklı kaybın telafi edildiğini” söylese de uygulama da kayıp olduğu bir gerçek. Bunun da nedeni, 2018’de çıkan yasadaki düzenleme. Bilindiği gibi Gelir Vergisi dilimleri her yıl Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir. 2019 yılı vergi dilimleri; 18.000 TL’ye kadar % 15, 40.000 TL’nin 18.000 […]

Misli Mal ve Misli Olmayan Mal Ayrımı

Özellikle hukukta karşımıza çıkan kavramlardan biri misli mal ile misli olmayan maldır. Muhasebede de vergi konularında rastlarız bu kavramlara. Çok kolay kullandığımız bu iki kavramı kısaca tanımlayalım:                 Misli mal, sayılabilen, ölçülebilen ve bunun yanında cins, nevi türünden nitelenebilen, pazarda her zaman bulmanın mümkün olduğu mallardır. Kendi kategorisi ya da […]

Ödenecek vergiyi azaltıcı veya erteleyici yöntemler

Şirketler, bağımsız kişilikleri yasal olarak tanınmış yani tüzel sınırlar içerisinde kişi hak ve hürriyetlerinin çoğuna sahip kurumlardır. Yani yasal haklara sahip tüm diğer kişiler gibi mülk edinebilirler ya da satabilirler, ticari ilişkinin tarafı olabilirler, yeni işler ve işyerleri kurabilirler, borç alabilirler, kazançları üzerinden vergi öderler vs. (Seçimlerde oy kullanamazlar.) Yatırımcının […]