2020’de vergilere uygulanacak zam oranları nedir? – BBC News Türkçe

Türkiye’de 2020 yılı için öngörülen vergi zamlarının bazıları 1 Ocak itibarıyla devreye girdi. Kimi vergi artışları ise önümüzdeki aylarda uygulanmaya başlanacak.

Aralık ayında Resmi Gazete’de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde uygulanacak bazı zam oranları açıklanmıştı.

Buna göre pasaport, ehliyet harcı, trafik cezaları yüzde 22,58 oranında artıyor.

Yurt dışından getirilen cep telefonları için ödenen ücret yüzde 22,58 oranında yükseliyor.

2020 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi artış oranı ise yüzde 12 olarak açıklandı.

Kaynak: 2020’de vergilere uygulanacak zam oranları nedir? – BBC News Türkçe

2019 Yılının En Önemli 20 Vergi Olayı

2019 yılı vergiler anlamında oldukça hareketli bir yıl oldu. Bunda elbette vergi politikasının kriz dönemlerinde kullanılan en güvenilir politikalardan biri olmasının büyük payı var. Yeni vergilerle tanıştık, mükelleflere yeni alternatifler sunulduğunu gördük, yıllarca süregelen bazı dogmalardan vazgeçtik, Gelir İdaresi Başkanlığının bazı uygulamalardaki politika değişikliğine gitmesini izledik,  vergisel anlamda çok fazla tartıştık ve çok fazla yazdık.

Vergilerin ön plana çıkması vatandaşlarımızı bir miktar üzse de, vergiye ve vergilendirmeye atfedilen önemin artışı karşısında, mali hayatın içerisinde yer alan çalışanlar olarak belki de kendimizi bir miktar daha önemli hissetmeye başladık. Bu yüzden muhasebe personeli, mali müşavirler, denetçiler, mali idare personeli, inceleme elemanları, vergi politikası yapıcıları gibi mali evrensel kümenin tüm parçalarının 2019 yılında hayatlarına dokunan bazı vergisel gelişmeleri bir listede toplamaya çalıştık.

http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/erhanselim/015/

Kıdem Tazminatına Yüzde 15 Zam / Faruk Erdem

2019’un ikinci yarısında uygulanan rakam 6 bin 379 lira 86 kuruş olmuştu. Bu tutara memurlara yapılacak yüzde 4, ocak zammı ve enflasyon farkı da eklenecek. Sadece zam eklendiğinde kıdem tazminatı tavanı 6 bin 635 lira olacak. Yüzde 11-12 arasında beklenen yıl sonu enflasyonuna göre bu artış yüzde 5’i bulacak. Bu durumda kıdem tazminatı tavanı 6 bin 698 lira 86 kuruşa çıkacak. Kıdem tazminatı, çalışılan yılla son brüt ücretin çarpılması sonucu bulunduğu için 2020’deki tazminatlar yeni ücret üzerinden hesaplanacak. Örneğin 10 yıldır çalışan bir asgari ücretli işçinin kıdem tazminatı 2019’da 25.584 lira olurken, bu rakam 2020’de 29.430 liraya çıkacak. Böylece çalışan 3 bin 846 lira daha fazla para alacak.

http://www.muhasebetr.com/ulusalbasin/haber_oku.php?haber_id=28016

Hatalı Teşvik Kayıtları – SGK Genel Yazı

Bilindiği üzere, 04/07/2018 tarih ve 7147668 sayılı Genel Yazıda; 2018/Haziran ayına ait aylık prim ve hizmet belgelerinden başlanmak üzere hata listelerinde yer alan kayıtlar düzeltilmediği sürece, hata listesinde yer alan kanun numarası ile cari ayda belge düzenlenmesinin engellendiği açıklanmış idi.

Bu defa 2020/Ocak ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinden itibaren, hatalı teşvik kaydı bulunan işyerlerince, aynı veya farklı teşvik kanun numaralı aylık prim ve hizmet veya muhtasar prim ve hizmet beyannamesi düzenlenmesi ve hatalı teşvik kaydı bulunan işverenlerin, hatalı teşvik listesindeki kayıtları düzeltilmediği sürece 5510 sayılı Kanunun Ek 17 nci maddesi kapsamında geriye yönelik teşvik değişikliği talepleri de işleme alınmayacaktır.

http://www.muhasebetr.com/guncelmevzuat/mevzuat_oku.php?mevzuat_id=5187

Asgari Ücret Artışından Dolayı İşsizlik Maaşı Almakta Olanların İşsizlik Maaşı Artacak Mı?

Asgari ücretteki bu artış, işten ayrılmadan önceki son dört ayda ortalama brüt ücreti “5.117.80” TL’nin üzerinde olup, halen işsizlik maaşı olanları etkileyecek.

http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/musacakmakci/042/

İhracat Bedelinin Yurda Getirmesi Hakkındaki Tebliğde Yapılan Değişiklikler

31.12.2019 tarih ve 30995 sayılı 5. mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 2019-32/56 sayılı tebliğ ile 04.09.2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğde (2018-32/48 no.lu) aşağıdaki değişiklikler yapılarak 31.12.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Özellik arz eden hususlar aşağıda özetlenmiştir.

http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/olcayer/005/