Kobi’ler İçin Basitçe; KVKK Süreçleri ve Yürütülmesi

Covid-19 pandemisinin ortasında, şirketlerin erteleme beklediği takvimlerden biri, 30 Haziran’da sona erecek olan Verbis kayıt zorunluluğu. buna göre;Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun 27 Aralık 2019 tarihinde aldığı karar gereği, gerçek ve tüzel kişilerin VERBİS kayıt ve envanter hazırlama süresi 6698 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesine göre uzatılmıştır. Karara göre aşağıdaki […]

E-Faturayla Devam

Geçtiğimiz günlerde haberlere düşen bir Danıştay kararı, e-fatura mükellefleri arasında kafa karışıklığına yol açtı. Danıştay kararına göre “e-fatura mükellefi, e-fatura yerine kağıt faturada düzenlese, özel usulsüzlük cezası verilemez.” Oysa genel bilinen, e-fatura mükellefinin kağıt fatura düzenleyemeyeceği, düzenlerse de düzenlememiş sayılacağı şeklindeydi. Genel bilinen halen doğru çünkü, Danıştay 9. Dairesi’nin E:2017/3886, […]

Mükellefin Bilgi Verme Yükümlülüğü

Vergi incelemeleri, konu bakımından oldukça geniş bir yelpazede yapılmaktadır. Örneğin, sahte belge düzenleme/kullanma, tefecilik, kayıt dışı hasılat, organize sahte belge düzenleme ve vergi kaçırma veya genel vergi incelemeleri gibi (özünde “doğal olarak” devlete bir vergi kaybı verilip verilmediğine dair) pek çok konuda incelemeler yürütülmektedir. Vergi incelemeleri esas olarak mükellefin defter […]

E-Faturalarda Genişleyen Taban Mali Müşavirlere Yeni Yük Olur Mu?

Ülkedeki ticaretin büyük kısmı küçük ve orta büyüklükteki işletmeler üzerinden gerçekleşiyor malum. Bu işletmelerin büyük kısmı bir ya da birkaç kişilik istihdamı olan işletmeler ve çok büyük kısmı da muhasebesini SMMM büroları ile takip ediyor. İşte bu noktada devletin uzun süredir uyguladığı “kayıt dışı ekonomiyle mücadele planı” çerçevesinde alım-satım ve […]

İnternet reklamlarında KDV ve stopaj uygulaması

Yurtdışı kaynaklı online hizmet alımlarında KDV uygulaması zaten vardı. Hizmeti alan yurtiçi yerleşik kurum, yurtdışı şirkete ödediği net tutarın üzerine yüzde 18 KDV ilave eder ve sorumlu sıfatıyla 2 no’lu KDV beyannamesiyle öder, aynı KDV’yi kendi indirilecek KDV hesabına da eklerdi. 19 Aralık 2018’de yayınlanan 476 Sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla internet […]

Muhasebe’ci nedir?

İTO Mali Müşavirlik Meslek Komitesi’nin düzenlediği seminerin tam adı “Meslek Mensuplarının Kamu Kurumlarıyla İlişkileri, Meslek Mensuplarının Sorunları, Mesleki Sorumluluk ve Yarattığı Katma Değer” ama konuşmaları dinleyince başlıktaki ad daha uygun olurdu diye düşünüyorum. Toplantıda üç kesim vardı; devlet, işveren ve mali müşavir. Protokol adedi olduğu üzere önce devlet tarafı konuştu […]

Markalar tekstil de sendikalaşmanın önünü açar mı?

Son günlerde sosyal medyada #koton… gibi hastaglarla yayılan ve haberlere de konu olan kimi gelişmeler var. Buna göre çalışma şartlarından memnun olmayan Koton çalışanları Koop-İş Sendikasına üye olmaya başlayınca Koton yönetimi de öalışanlarıyla konuşmak yerine baskı uygulamaya, sosyal medyada konuyla ilgili haberleri likelayan çalışanlarını tazminatsız işten çıkarmaya başlamış. Meselenin “haklı, […]

Asgari Ücrette Vergi Dilimi Kaybı

Her ne kadar hükümet “asgari ücrette vergi diliminden kaynaklı kaybın telafi edildiğini” söylese de uygulama da kayıp olduğu bir gerçek. Bunun da nedeni, 2018’de çıkan yasadaki düzenleme. Bilindiği gibi Gelir Vergisi dilimleri her yıl Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir. 2019 yılı vergi dilimleri; 18.000 TL’ye kadar % 15, 40.000 TL’nin 18.000 […]