Gelecek Kriz Şirket Borçlarından Olabilir

1990’lı yılların sonuna kadar dünyayı etkileyen ekonomik krizler ağırlıkla ülkesel ya da bölgesel bazda ortaya çıkıp etkileşimle yayılırdı. Çıkış nedenleri ne olursa olsun –ABD’yi istisna tutarak- krizin temel tetikleyeni yüksek kamu borcunun çevrilemeyişi olurdu. 80’li yıllardan itibaren türev ürünlerin –ağırlıkla ABD’de- önünün açılması, doğu blokunun dağılışı ve ekonomide ve ticarette […]