Oğuz Işık ile “Yoksul-zengin arasındaki tüketim eşitsizliği”

Hızlı ve lüks tüketime hitap eden sektörlerde müşteriler gelir ve kültür yapılarına göre segmente edilir ve pazarlama faaliyeti bu segmentasyon çalışmalarını dikkate alarak şekillenir.  Ama diğer yandan toplum açısından bu durum son derece ayrıştırıcı olabilen politik sonuçlar yaratabilecek bir gerçeklik. Pandeminin ekonomik ve toplumsal sonuçlarını bu gözle de incelemek, bu açıdan […]

Nobel Barış Ödülü “Neden” Henry Reeve Tugaylarına Verilmelidir?

Pandeminin etkisini Mart’tan beri hissediyoruz. Bir yandan kendimizin ve yakınlarımızın sağlığı için endişelenirken, bir yandan da sağlıkçıların olağanüstü çabasını görüyoruz. Ve pek çok başka sorunda olduğu gibi bu sorunda da dünya ülkeleri arasındaki eşitsizlik farkının sorunu nasıl da olabileceğin çok üzerinde büyütebileceğini de görüyoruz ve görmeye devam ediyoruz. Örneğin, biz […]

İsrail, Mısır ve Türkiye’nin dış politikası – Konuk: Doç. Dr. Salih Bıçakçı

Pek çok başka nedeni olduğu kesin ama uygulanmakta olan dış politikanın Türkiye’nin içine düşmekte olduğu ekonomik krizin (ki görünüşe göre bir ödemeler dengesi krizine dönüşme potansiyeli kuvvetle taşıyor) ağırlıklı önemli nedenlerinden olduğu da kesin. Aktarılan video, ideolojik değil jeopolitik üzerinden bakıldığında nasıl yorumlanabileceğine dair iyi bir örnek diye düşünüyorum.

Beyrut’taki patlama neyi gösterir?

Beyrut Limanı’nda depolanmış 2750 kg. amonyum nitratın, internette dolaşan bir detaya göre 100 mil açıktaki Kıbrıs’tan bile duyulacak şekilde patlaması ve limanla birlikte Beyrut’un üçte birini tahrip etmesi, Lübnan ve Ortadoğu’nun genel iklimini düşününce üzerine çokça konuşulacak, üzerine onlarca serinkanlı ama belki çok daha fazla da spekülatif ve manuplatif değerlendirme […]