İktisat ve Toplum Dergisi Sayı 126İktisat ve Toplum Dergisi Sayı 126 by Ömer Faruk Çolak
My rating: 5 of 5 stars

1 Dijital Dönüşüm – Erkan Erdil, İbrahim Semih Akçomak
2 Dijitalleşme İçin Silikon Vadisine Öykünmek Yerine: Girişimcilik Ekosistemi, Yakınsama ve Bağlam Üzerine Düşünmek – Deniz Tunçalp, Elif Çelik
3 Katılımcı Dijital Platformlar: Beklentiler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri – Müge Özman
4 Ekonomiden Siyasete Dijital Ekonomide Rekabet – Ussal Şahbaz
5 Blokzincir Teknolojilerinin Karmaşık Doğası: Dijital Ekonomilerde Tasarımcısız Tasarım Mümkün Mü? – Ezgi Hazal Şanlı, Altuğ Yalçıntaş
6 Dijital Çağda Sanal Kapitalizm – Yalın Gündüz, Hilal Bebek
7 Yapay Zekânın Olanaksızlıkları Üzerine Kısa Bir Deneme: Sosyal Meseleler ve Yapay Zekâ – Ali O. İlhan
8 Kent Yaşamında Dijitalleşme ve Akıllı Kentler -Aysu Kes-Erkul,Erdem Erkul
9 Dijital Eğitimin Yarattığı Eşitsizlik Sürdürülebilir Kalkınma Hedefini Zorluyor – Feride Doğaner Gönel
10 Dijital Dönüşüm Mühendisliği Nasıl Dönüştürüyor? – Gülser Köksal
11 Dijital Dönüşümün Havacılık – Uzay Sektöründeki Yansımaları – Arda Mevlütoğlu
12 Sürdürülebilir Kalkınma Bağlamında Dijital Gazetecilik – Bilge Narin
13 Mültecilerin Finansal Entegrasyonu İçin Dijital Kimlik Çözümleri ve Sorunlar – Emre Eren Korkmaz
14 Fark Yaratanlar: Osman S. Arolat
15 Keynes’ten Polanyi’ye Özgürlük Anlayışı – Hüseyin Özel
16 Sosyal Bilimciler Konuşuyor: Osman Aydoğuş
17 Kitap İncelemesi: Dış Siyaseti ve Askerî Stratejileriyle İkinci Dünya Savaşı Türkiye’si – Fikret Şenses
18 Dilimizin Ustalarından Salâh Birsel’in 1991 Günlüğü – Osman Arolat
19 Kripto Paralar: Dünya Düzeninin Dijital Dönüşümü – Ahmet Hamdi Başar

Bir Cevap Yazın