Muhasebenin dolandırıcılığa yanıt olarak evrimleşmiş alanı; adli muhasebe

Dünyada uzun bir geçmişi olan, Türkiye’de ise meslek mensupları arasında bilinme oranı yüksek ama uygulama alanı “henüz” bulunmayan bir muhasebe dalı, adli muhasebe. Adli muhasebe üzerine birçok tanım olmakla birlikte “yargıya intikal etmiş ya da henüz yargıya intikal etmemiş fakat hukuksal bir anlaşmazlığa neden olacak olan bir tahkikata, bilhassa konunun […]