Emrullah Kandemir blog…

Tag archive

bilme hakkı

Emrullah Kandemir

Bilgilenme Hakkı – Devlet Sırrı –Mahkumiyet

Can Dündar ve Erdem Gül’ün, “Mit tırları” diye bilinen habere ilişkin açılan davada yargılanmaları ve sonucunda “devlet sırrını ifşa”dan ceza almaları, davaya konu olayın gelişimi ve olası bilinirlik ihtimalleri hesaba katıldığında, devletin dışa karşı güvenliğinden çok, iktidar açısından iç kamuoyuna dönük etkilerinden dolayı iktidar tarafından istenmiş bir ceza olduğunu düşündürtmekte. Şöyle ki; Türkiye’den, dünya politikasında… Keep Reading

Go to Top