Emrullah Kandemir blog…

Tag archive

askeri darbe

Emrullah Kandemir

Darbe Direniş ve Sonrası

Ülkeleri ve bazen de yerkürenin tümünü etkileyen krizlerin tamamı ekonomik kökenlidir ve etkileri ve yansıması da siyasal olur. Bizdeki son gelişmelere de bu gözle bakarsak, onbeş yıla yakın bir süredir iktidarda olan bu süre zarfında devlet mekanizması üzerinde ciddi nüfuz kurmuş olan Ak Parti, yakın zamana dek birlikte hareket ettiği inanç eksenli siyasal bir grupla,… Keep Reading

Emrullah Kandemir

Darbelere Hayır!

Yaşanmakta olanlar üzerine eminim çok konuşulacak ilerleyen günlerde. Ama öncelikle: Hiçbir kişi ya da kurumun yönetimleri, insanların makul bir çoğunluğunun onayını almaksızın, kendi niyetine göre dizayn etme ya da biçim ve politikalarını belirleme hakkı yoktur, bu bir! Hiçbir kişi ya da kurumun, makul bir çoğunluğun onayı olsa bile, azınlık bir topluluk ya da bir kişinin,… Keep Reading

Go to Top