Emrullah Kandemir blog…

Tag archive

15 temmuz

Emrullah Kandemir

Darbe Direniş ve Sonrası

Ülkeleri ve bazen de yerkürenin tümünü etkileyen krizlerin tamamı ekonomik kökenlidir ve etkileri ve yansıması da siyasal olur. Bizdeki son gelişmelere de bu gözle bakarsak, onbeş yıla yakın bir süredir iktidarda olan bu süre zarfında devlet mekanizması üzerinde ciddi nüfuz kurmuş olan Ak Parti, yakın zamana dek birlikte hareket ettiği inanç eksenli siyasal bir grupla,… Keep Reading

Go to Top