Emrullah Kandemir blog…

Category archive

Dünyanın Eksenleri

Ortadoğu

Cezayir: İstikrarlı hayal hakikat olabilir – Aydın Selcen

Cezayir’den bir arayıcı fişek atıldı, karanlıkta aydınlık bir iz bıraktı. Tek aydınlatma fişeğiyle sabah olmaz, doğru. Eğer süreç barışçıl yürür, serbest seçimler yapılabilir, başta medeni kanun olmak üzere bir reform yapılabilirse Cezayir kanatlanabilir. Hem de Arap Baharı denilen kökten dönüşümün ikinci perdesini açmış olur. Kaynak: Cezayir: İstikrarlı hayal hakikat olabilir – Aydın Selcen Keep Reading

Go to Top